Tvätta inte bilen på gatan

Passa på att vår-tvätta bilen under biltvättarhelgen den 23-24 april. Men se till så att du inte fultvättar den på gatan, parkeringen eller garageuppfarten. Använd biltvättanläggningar så att våra sjöar och vattendrag inte blir förorenade!

Det bästa sättet att skona miljön och vårt gemensamma vatten
är att tvätta bilen på en biltvättanläggning eller i en gör-det-själv-hall. Vid dessa anläggningar renas tvättvattnet innan det släpps ut.

Om du däremot tvättar bilen på garageuppfarten rinner smutsvattnet helt orenat ut i och förorenar våra sjöar, vattendrag och hav. Då fultvättar du. Din eller dina barns eller barnbarns badsjö börjar vid gatubrunnen där regnvattnet rinner ner. Förstör inte våra vackra sjöar.

Tvättvattnet innehåller föroreningar

Smutsvattnet från biltvätt innehåller föroreningar som tillexempel metaller, olja, rester från däck och vägbana, och kemikalier från bilvårdsmedel. De är skadliga både för människor och för miljön. Om föroreningarna hamnar i gatubrunnar leds de direkt ut i närmaste sjö eller vattendrag.

Tvätta inte på gatan

Det står inte uttryckligen i lagen att det är förbjudet att tvätta bilen på gatan, men enligt miljöbalken får man inte släppa ut orenat avloppsvatten. Tvättar du bilen på gatan är det just det du gör. Välj därför att tvätta bilen i en biltvättsanläggning. Naturligtvis använder du då också miljömärkta bilvårdsprodukter oavsett om du gör det under biltvättarhelgen eller någon annan dag.

Inom vattenskyddsområden är reglerna kring biltvätt strängare för att skydda våra dricksvattentäkter.

Frågor och svar

Föroreningarna regnar väl av när jag kör bilen i regn i vilket fall som helst?

Regn löser inte upp olje- och asfaltsrester så som sker när du tvättar bilen och därför normalt inte ett problem. Om alla i ett villaområde skulle tvätta sin bil så kommer det väldigt mycket olja från bilarna som hamnar i närmaste badsjö. Det är faktiskt tillräckligt illa om en person gör det.

När det regnar lossnar mer damm och pollen och det är inget konstigt. Olja och föroreningar vill vi däremot inte ha i badsjön.

Miljömärkta biltvättmedel – kan jag tvätta bilen på garageuppfarten då?

Nej- även om miljömärkta biltvättmedel är gjorda för att brytas ned i ett reningsverk så följer oljerester med tvättvattnet.

Om miljövänligt tvättmedel via dagvattnet leds ut till närmaste sjö så kommer de att över tid brytas ned i vattnet, men i vattnet går nedbrytningen betydligt långsammare, kräver syre från sjön och så länge tensideffekten finns kvar så påverkar det vattenlevande djur negativt och kan bidra till algblomning i sjön.

Jämfört med de olje- och asfaltrester och tungmetaller som finns i tvättvattnet så är det miljömärkta tvättmedlet ändå det mindre vattenmiljöproblemet.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad