Misstanke om brott mot barn på skolenhet

Under förra veckan väcktes misstankar om sexuellt övergrepp mot ett barn på en av våra skolenheter. Den misstänkta personen togs direkt ur tjänst enligt skolans rutiner och är avstängd från sin arbetsplats tills polisen gjort sin utredning.

När vi fick till oss dessa signaler agerade vi snabbt och enligt våra rutiner. Vi har gjort en polisanmälan och har stärkt upp elevhälsan på enheten för att ge stöd till barn, vårdnadshavare och personal, säger Annika Fallström, rektor på enheten.

Vårdnadshavare på berörda skolor är informerade om händelsen. Av respekt till berörda och för polisens pågående arbete kan vi inte delge mer information i dagsläget.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad