Många Mölndalsbor sitter för mycket

Visste du att som Mölndalsbo så sitter du generellt sett stilla mer än 7 timmar per dag? Det är mer än vad invånare gör i många andra kommuner. Nu kartlägger vi folkhälsan för att förbättra ditt och andras mående.

350 000 slumpvis utvalda invånare har fått en inbjudan om att delta i Sveriges största nationella folkhälsoenkät – Hälsa på lika villkor. 900 av dem är Mölndalsbor. Enkäten innehåller frågor om olika aspekter av hälsa, både fysisk, psykisk och social för att kunna kartlägga hälsan i vår kommun. Underlaget gör det möjligt att utvärdera vilka behov invånarna har. Det kan till exempel handla om återhämtning i naturen, tillgång till känslomässigt stöd och sociala sammanhang för ett ökat välmående.

Stillasittandet är ett problem

Tidigare enkäter har visat att invånarna i vår kommun mår ganska bra både fysiskt och psykisk men att det finns utmaningar.

En av de största utmaningar vi ser med Mölndalsbornas hälsa är stillasittandet. Många har kontorsarbeten och att sitta stilla flera timmar per dag är tyvärr en större hälsorisk än vad man kan tro, säger Malin Fridlund Folkhälsosamordnare.

Mer än hälften av alla Mölndalsbor sitter stilla mer än 7 timmar per dag. Även om många av dem uppger att de engagerar sig i fysiska aktiviteter utgör det dagliga stillasittandet en risk.

Det är viktigt att tänka på att ta små mikropauser i vardagen, stå upp och jobba ibland eller gå ut och ta din kaffe i solen, säger Malin Fridlund.

Skillnader i livslängd

Tidigare enkäter visar också att det skiljer sex år i förväntad medellivslängd mellan de kvinnor och män som har eftergymnasial utbildning och de som inte har det.

Även om invånarna i Mölndal generellt mår ganska bra både fysiskt och psykiskt ser vi en del hälsoskillnader mellan invånare. Genom att lyssna på Mölndalsborna kan vi därför planera våra insatser efter hur behoven ser ur i just vår kommun. På så sätt kan vi bidra till att skapa bättre förutsättningar för att alla ska få möjlighet att må bra.

Svara på enkäten senast 23 maj

Har du fått en inbjudan om att delta i folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor? Det är inte försent att svara än. Senast den 23 maj kan du bidra till bättre hälsa i Mölndal genom att skicka in ditt svar.

Tips för att öka ditt välmående:

  • Gå eller cykla till jobbet
  • Ta trapporna istället för hissen
  • Stå upp och jobba
  • Bryt stillasittandet genom att ta "knäböjspauser"
  • Gå ut och ta en kaffe i solen.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad