Goda möjligheter till innovation på äldreboenden

Det EU-finansierade hälso- och innovationsprojektet InnoPanTec har pågått sedan januari 2022 i syfte att förebygga smittspridning på äldreboenden. Samarbetet och kunskapsdelningen har varit intensiv och resultatet från förstudien visar goda möjligheter till innovation.

Deltagare på partnermötet i projektet InnoPanTec.

Deltagare på InnoPanTecs partnermöte i Mölndal, april 2022.

Spännande studier på äldreboenden

I slutet av april höll InnoPanTec ett partnermöte i Mölndal mellan University College of Nothern Denmark (UCN), Mölndals stad och Vesthimmerlands kommun i Danmark.

På mötet berättade UCN om sina spännande studier på två utvalda äldreboenden i Mölndal respektive Vesthimmerland.

UCN har observerat och intervjuat anställda på äldreboenden i syfte att identifiera smittkällor. De har fått in mycket intressant data som ger oss möjlighet att starta upp ett stort projekt för att testa och utvärdera olika tekniker som kan minska risken för smittspridning i framtiden, berättar Karin Blomqvist, medicinskt ansvarig sjuksköterska, och Christina Wadell, verksamhetschef för hälso- och sjukvården i Mölndals stad.

Med brukarens bästa i fokus

UCN:s forskare berättade att det varit ett stort nöje att besöka äldreboendena. De upplevde att det finns ett stort personligt engagemang med brukarens bästa i fokus. Besöken på äldreboendena i Mölndal och Vesthimmerland visar också att äldreboendena har många gemensamma utmaningar och möjligheter.

Studierna har tydliggjort att detta är ett komplicerat sammanhang. Det är inte så enkelt som att bara tillämpa en riktlinje från Socialstyrelsen när det finns en boende som behöver hjälp – det händer mycket i en sådan situation, säger Jette Bangshaab. programchef på UCN Research and Development.

Potential för ny teknik

I förstudien har UCN identifierat att det finns potential för ny teknik, men projektet kan ännu inte avslöja vilka konkreta lösningar som kommer att arbetas vidare med.

Vi kan se att det finns många möjligheter inom vissa teman. Sammantaget handlar det om att titta på om det finns någon teknik som kan förebygga infektioner, säger Jette Bangshaab.

InnoPanTecs viktigaste uppgift är att ge stöd till att förebygga infektioner med hänsyn till de som bor på äldreboendet. Projektet går nu in i nästa fas med att utöka partnerkretsen och inleda samarbeten med företag.

Fakta

InnoPanTec ska bidra till god hygien på äldreboenden och därigenom minska spridningen av Covid-19, bakterier och andra virus. Detta ska ske genom utveckling av innovativa sjukvårdsteknologier och genom ett starkt samarbete mellan offentlig sektor, lokala företag och kunskapsinstitutioner.

InnoPanTec är ett samarbete mellan Vesthimmerlands kommun, Mölndals kommun och UCN University College, och finansieras av EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad