Avstängt körfält Mölndalsbro

På grund av husbyggnation är ett körfält avstängt på Mölndalsbro.

I Mölndals innerstad pågår byggnation av kvarteret Kungsfisken för kontorshuset MIMO. På grund av byggnationen tas ett körfält i västergående riktning i anspråk för byggetablering och maskiner för detta.

Gående och cyklister hänvisas till den södra sidan av bron via tillfälliga övergångsställen.

Avstängningen beräknas pågå till 31 december 2022.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad