Återvinningskort för företag, verksamheter och föreningar

Företag, verksamheter och föreningar som är hemmahörande eller verksamma i Mölndals stad, ansöker om ett gult återvinningskort för att lämna grovavfall.

Vid transport av avfall från verksamhet med personbil eller lätt lastbil (max 3,5 ton) används gult återvinningskort mot en kostnad av 350 kronor, exklusive moms, per besök. Kostnaden läggs på nästa faktura. 

Återvinningskort skickas ut

På grund av pandemin skickar vi ut återvinningskort till företag, verksamheter och föreningar via posten.

Ansökan om återvinningskort för företagare, verksamheter och föreningarKontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad