Samhällsplanering

Mölndal växer och vi blir fler. Vår kommun behöver växa på ett långsiktigt och hållbart sätt. Tillsammans utvecklar vi vår kommun för kommande generationer.

Just nu är vi inne i en mycket intensiv fas med en ny översiktsplan och pågående detaljplanearbeten. Du kan även få veta vad som händer genom att söka i Mölndalskartan.

Alla kommuner har rätten att bestämma vad marken ska användas till. Den huvudsakliga användningen av större områden finns i en översiktsplan. Med hjälp av den kan vi sedan göra något mer detaljerade planer på delområden, en fördjupad översiktsplan.

Sista steget är att göra en detaljplan, ofta för ett mindre område. Den anger i detalj vad varje del av marken får lov att användas till. Det kan vara bostäder, verksamheter, service, vägar, parker. En detaljplan redovisar också vilken hänsyn som måste tas till miljö samt natur- och kulturvärden.

Spännande stadsutvecklingsprojekt

Mölndals stad medverkar i flera större samhällsplaneringsprojekt:

  • Mölndals innerstad
  • stadsdelen Pedagogen park
  • omvandlingen av Forsåkersområdet (f.d. Papyrus). Ansvaret för Forsåkersområdet ligger på Mölndala Fastighets AB som är ett exploateringsbolag helägt av Mölndals stad.
  • GoCo Health Innovation City

Dela på:

Senast uppdaterad