Kungörelse Granskning av översiktsplan för Mölndals kommun

Kungörelse -Granskning av översiktsplan för Mölndals kommun

KUNGÖRELSE

Granskning av översiktsplan för Mölndals kommun.

Stadsbyggnadsförvaltningen i Mölndals stad har upprättat ett förslag till ny översiktsplan för Mölndals kommun på uppdrag av stadens kommunstyrelse. Syftet med översiktsplanen är att visa inriktningen för stadens mark- och vattenanvändning genom övergripande stadsbyggnadsstrategier och planeringsprinciper.

Upplysningar om planförslaget lämnas av:

  • Elisabet Börlin tel. 031-315 14 21, elisabet.borlin@molndal.se
  • Julia Halldin tel. 031-315 14 48, julia.halldin@molndal.se

Digitalt informationsmöte 1 mars klockan 18:00

För utbyte av information och synpunkter kontakta stadsbyggnadsförvaltningen på e-post planexploatering@molndal.se senast den 25 februari för anmälan till ett digitalt informationsmöte den 1 mars 2022, kl. 18.00.

Planförslaget är ute på granskning under tiden 3 februari – 3 april 2022 och visas i stadshusets entréhall, Göteborgsvägen 11-17, öppet måndag, tisdag, onsdag, fredag 8-16:30 och torsdag 8-18. Planförslaget finns även utställt i Mölndals stadsbibliotek, Brogatan 40/Bergmansgatan 29, öppet mån-tors kl. 10-20, fre 10-18 och lör 10-15, i biblioteket i Lindome öppet mån-tors kl. 9:00-19:00, fre 9-17 och lör 10-14 samt i biblioteket i Kållered öppet mån-tors kl. 10:00-19:00, fre 11-15 och lör 10-14.

Utställning

Förslag till ny översiktsplan visas på följande platser:

Stadshusets entréhall, Göteborgsvägen 11-17

måndag-onsdag 8:00-16:30

torsdag 8:00-18:00

fredag 8:00-16:30

Mölndals stadsbibliotek, Brogatan 40/Bergmansgatan 29

måndag-torsdag 10:00-20:00

fredag 10:00-18:00

lördag 10:00-15:00

Biblioteket i Lindome

måndag-torsdag 9:00-19:00

fredag 9:00-17:00

lördag 10:00-14:00

Biblioteket i Kållered

måndag-torsdag 10:00-19:00

fredag 11:00-15:00

lördag kl. 10:00-14:00

Handlingarna finns också tillgängliga på Mölndals stads hemsida http://www.molndal.se/op

Den som har synpunkter på granskningsförslaget ska ha framfört dessa skriftligen till stadsbyggnadsförvaltningen, strategiska enheten, 431 82 Mölndal eller med e-post till planexploatering@molndal.se senast den 3 april 2022.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

  •  

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad