Justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2022‑05-11

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 18 maj 2022 och förvaras i stadshuset.
Protokollets §§ 61-78 tillkännages från och med 19 maj till och med 9 juni 2022.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad