Äldreboende

Du kan ansöka om att flytta till ett äldreboende när dina behov av vård och omsorg inte längre kan tillgodoses med stöd av hemtjänst, trygghetslarm och kommunal hälso- och sjukvård. På ett äldreboende har du en egen lägenhet och tillgång till personal dygnet runt.

Boendemiljö

Alla äldreboenden består av ett antal bostäder i form av mindre lägenheter. Din bostad är utrustad med  säng och madrass. Alla övriga möbler tar du med dig när du flyttar in. På boendet har du tillgång till gemensamma utrymmen som matsal, vardagsrum och uteplatser för måltider, social samvaro och andra aktiviteter.

Läs mer och jämför äldreboenden

I Mölndal finns för närvarande åtta äldreboenden. Information om de olika äldreboendenas inriktning och utbud finns samlade på seniorval.se. Här kan du läsa mer om såväl äldreboenden som hemtjänst och jämföra utbud av aktiviteter och annat som är viktigt för just dig.

Önskemål om boende

Du har möjlighet att lämna önskemål om vilket boende du vill bo på. Lägenheterna fördelas i första hand efter omvårdnadsbehov, men vi försöker ta hänsyn till ditt önskemål så långt det går.

Om det inte är möjligt att tillgodose ditt önskemål, blir du tilldelad en annan plats som kan tillgodose dina behov. När det sedan blir en plats ledig på ditt önskade boende betalar du för flyttkostnaden.

Hälso- och sjukvård

När du flyttar in på ett äldreboende blir du automatiskt inskriven i den kommunala hälso- och sjukvården i Mölndals stad. Insatserna utformas utifrån att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och sker i samarbete med personal, primärvård och sjukhus.

Vad kostar det?

Avgiften för att bo på äldreboende består av olika delar:

  • Hyra för lägenheten: Hyran är marknadsanpassad och påverkas bland annat av boytan. Du kan ansöka om bostadstillägg för pensionärer (BTP). Ålderspensionärer ansöker genom Pensionsmyndigheten och övriga genom Försäkringskassan.
  • Avgift för omvårdnads- och serviceinsatser: Avgiften varierar beroende på din inkomst och hur mycket stöd du behöver. På sidan Avgifter för vård och omsorg kan du se aktuella avgifter och maxtaxor.
  • Matkostnad: Du betalar per månad för maten i äldreboendet. Kostnaden omfattar frukost, lunch, middag och mellanmål. Du betalar samma kostnad per månad oavsett om du äter samtliga måltider eller ej.

Så ansöker du

Du kan göra din ansökan skriftligt på blankett eller via vår e-tjänst:

Om du vill lämna din ansökan muntligt, eller behöver hjälp med ansökan, kan du vända dig till Kontaktcenter Mölndal.

Om du bor i en annan kommun

Om du bor i en annan kommun och vill ansöka om plats på ett av våra äldreboenden ansöker du på samma sätt som beskrivet ovan.

Vad händer sedan?

Du träffar en socialsekreterare och ni går tillsammans igenom din situation. Därefter fattar handläggaren ett beslut som utgår från dina möjligheter och behov.

Stödet får du om dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren där det står vilken hjälp du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan.

Att överklaga

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Din handläggare kan hjälpa dig att överklaga. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått det skriftliga beslutet.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Torggatan 1A, 431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Patient- och anhörigtelefon
för kontakt med sjuksköterska
på äldreboende
031-315 24 79

Dela på:

Senast uppdaterad