Dödsboanmälan

När en person avlider ska anhöriga ordna med begravning och göra en bouppteckning. Om dödsboet har begränsade tillgångar kan du ansöka om att göra en dödsbo­anmälan, vilket är en förenklad bouppteckning. Att utreda och fatta beslut i frågor om dödsboanmälan är ett kommunalt ansvar.

Sedan 1 juni 2022 ansvarar Mölndals stad även för ärenden där den avlidna personen bodde i Partille kommun. Hösten 2022 kommer en större samverkan på området att starta där Mölndal, Partille och två kommuner till ingår.

Dödsbodelägare – viktigt att göra och veta

Det här är viktigt att göra och att känna till för dig som är dödsbodelägare (oavsett hur dödsboets ekonomi ser ut):

 • Stoppa autogiron säg upp abonnemang. Stoppa eventuella autogiron genom att kontakta banken eller aktuella aktörer som exempelvis hyresvärd, elbolag och telefonbolag. Avsluta också alla abonnemang och säg upp hyreskontrakt.

 • Vänta med att betala dödsboets räkningar. Dödsboets tillgångar ska i första hand användas till att betala begravningskostnaderna. Därefter kan andra räkningar betalas. I vissa fall kan ekonomiskt bistånd beviljas för en enkel men värdig begravning.

 • Information om dödsboets tillgångar och kommande inkomster. Ta reda på vilka tillgångar dödsboet har och vad som kan tänkas inkomma till dödsboet, exempelvis försäkringspengar, återbetalningar och skatteåterbäring. Det kan vara bra att känna till att eventuella skulder stannar i dödsboet.
 • Mer infomation. Webbplatsen Efterlevandeguiden.se vänder sig till dig som har förlorat en närstående. Här finns information om det mesta som du kan behöva känna till.

Vad är en bouppteckning?

När en person har avlidit ska en bouppteckning göras. Det är en sammanställning av dödsboets tillgångar och skulder. Bouppteckningen ska vara klar senast fyra månader efter dödsfallet. Som dödsbodelägare kan du göra en bouppteckning själv eller anlita en bouppteckningsbyrå.

Om den avlidna ägde en fastighet (tomt) eller om det finns ett testamente, måste en bouppteckning göras. Det betyder att det i dessa fall inte går att göra en dödsboanmälan istället.

Vad är en dödsboanmälan?

I vissa fall kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan. En dödsboanmälan är en förenklad bouppteckning. Dödsboanmälan görs av kommunen (socialnämnden) där den avlidna var folkbokförd. I en dödsboanmälan sammanställs dödsboets tillgångar och följande utgifter:

 • begravningskostnader
 • en uppsägningshyra (om den avlidna var ensamstående)
 • dödsboets eventuella kostnader för tömning och städ av bostad.

Om det finns mindre än 5000 kr kvar i dödsboet efter att ovan nämnda kostnader är betalda, kan en dödsboanmälan upprättas. En dödsboanmälan bör göras inom två månader från dödsfallet (socialnämnden kan dock göra en dödsboanmälan även senare, om den anser att det är lämpligt). Så här svarar Skatteverket på frågan om när en dödsboanmälan kan göras istället för en bouppteckning.

Så gör du en dödsboanmälan

 • Fyll i Blankett för dödsboanmälan.

 • Skicka in den ifyllda blanketten och följande underlag:

  • Dödsfallsintyg med släktutredning. Du kan beställa dokumentet från Skatteverket eller be begravningsbyrån om hjälp.
  • Kontosammanställning från bank eller banker från dödsdagen samt uppgift om eventuellt bankfack eller värdepapper.
  • Uppgifter om medel som inkommit efter dödsdagen, eller förväntas komma in.
  • Uppgifter om något debiterats dödsboet efter dödsdagen.
  • Uppgifter om kontanta medel.
  • Uppgifter om försäkringar och om dessa är med eller utan förmånstagare.
  • Uppgifter om yttre inventarier, till exempel bil eller båt.
  • Kopia på senaste deklarationen.
  • Förteckning över samtliga dödsbodelägare med namn, personnummer och adress.
  • Uppgifter om efterlevande make/makas tillgångar.
  • Kostnad för begravning.
  • Kostnad för eventuell gravsten eller inskription.
  • Kostnader i samband med begravningen, till exempel förtäring.
  • Uppgifter om hyreskostnad (om den avlidne var ensamstående).
  • Ansöker dödsboet om ekonomiskt bistånd för att täcka begravningskostnaderna? Då ska även kontoutdrag för alla bankkonton tre månader tillbaka lämnas in.

Obs! Om den avlidna var gift eller sambo, ska hänsyn tas till den avlidnas andel av de gemensamma tillgångarna. Det gäller också att tänka på följande:

 • att den avlidna är folkbokförd och bodde i Mölndal eller i Partille (Mölndals stad handlägger ärenden på området även när den avlidna bott i Partille kommun),
 • att den avlidna inte äger någon fast egendom (hus, villa) eller tomträtt,
 • att den avlidnas hem lämnas intakt tills handläggare från Mölndals stad kommer på besök.

Mer information

Kontakt

Kontaktcenter Mölndal
Mölndals stadshus
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad