Adoption

En adoption är till för barnets skull och ska ge barnet en trygg och god uppväxt.

Från och med oktober 2021 kommer Mölndal, Härryda och Partille att ha en gemensam familjerätt. Den kommer att tillhöra Partille kommun och får bland annat ansvar för adoptionsärenden. 

Att adoptera är att ta emot ett barn under 18 år som sitt eget

Vid en adoption tar en person emot ett barn under 18 år som sitt eget.

Adoption av barn kan ske från ett annat land genom en så kallad internationell adoption. Det adopterade barnet får samma rättigheter som ett barn som är fött i Sverige. Läs mer om internationella adoptioner.

Adoptioner sker även nationellt, det vill säga inom Sverige. Då rör det sig oftast om en styvbarnsadoption vilket betyder att en person adopterar sin sambos, makes/makas eller registrerade partners barn.

Innan du kan få göra en internationell adoption

Om du är intresserad av att adoptera ska du kontakta familjerätten för ett informationssamtal. Sedan måste du gå en obligatorisk förberedande utbildning om adoption som kommunen anvisar. Efter utbildningen gör familjerätten en utredning för att ta reda på om du är lämplig som adoptivförälder. Du får bland annat berätta om din bakgrund och dina nuvarande levnadsförhållanden. Du får också lämna ett läkarintyg.

Informationen som du lämnar blir underlag för ett beslut i Mölndals stads socialnämnd och kommer också att användas när du presenteras för de utländska myndigheterna som ska välja familj till ett barn. Om utredningen visar att du är lämplig som adoptivförälder kan socialnämnden ta ett beslut om att ge dig tillstånd att adoptera.

Innan du kan göra en styvbarnsadoption

Om du är sammanboende eller gift och vill ansöka om att adoptera din makes/makas, sambos eller registrerade partners barn ska du vända dig till tingsrätten. Du som är bosatt i Mölndal vänder dig till Göteborgs tingsrätt.

Om du vill adoptera måste du göra en ansökan hos tingsrätten i Göteborg. Innan tingsrätten fattar det slutgiltiga beslutet gör familjerätten en utredning för att ta reda på om en adoption är till barnets bästa.

Kontakt

Familjerätten
Södra Ågatan 4 A
431 82 Mölndal
031-315 10 00 (kontaktcenter)
familjeratten@molndal.se

Fr o m 1 oktober 2021: Mölndal, Härryda och Partille får en gemensam familjerätt som tillhör Partille kommun.

Information om familjerättens telefontider.

Dela på:

Senast uppdaterad