A-omsorg AB

Hemtjänst på uppdrag av Mölndals stad

A-omsorg är fulltecknade och därför inte valbara för tillfället.

Om A-omsorg AB

Inom A-omsorg har vi utbildad personal med olika kompetenser och erfarenheter. Våra undersköterskor talar alltid svenska och vissa av våra medarbetare är även flerspråkiga. Vi gör allt för att underlätta din vardag och vi gör alltid det lilla extra, för att vi bryr oss lite mer!

Vår personal bemöter vi dig alltid med respekt och är lyhörd. A-omsorgs värdegrund är baserad i en humanistisk människosyn, vilket innebär att alla människor har lika värde och att varje individ anses vara en unik person med individuella behov.

Tjänster

Vi utför de tjänster som du har blivit beviljad i ditt biståndsbeslut.

  • servicetjänster
  • personlig omvårdnad
  • socialt stöd
  • avlösning för anhöriga

Tilläggstjänster

RUT utifrån Skatteverkets regler kan erbjudas. Kontakta kontoret för offert.

Trygghet och bemötande

För att ytterligare öka känslan av trygghet har personalen tystnadsplikt. All personal som utför insatser hos dig har våra arbetskläder och legitimation vilket gör att du kan känna dig trygg.

Vi utför även referenskontroller vid nyrekrytering.

Inom A-omsorg bemöter vi dig alltid med respekt och är lyhörd. A-omsorgs värdegrund baserad i en humanistisk människosyn innebär att alla människor har lika värde och att varje individ anses vara en unik person med individuella behov.

Kontinuitet

Inom A-omsorg arbetar vi i små grupper, vilket möjliggör för gruppen att ha tillräcklig kompetens om den person där insatserna utförs. Detta skapar en trygghet då samma ansikten kommer på besök.

Kompetens

Vi har en personalstyrka med blandad etnisk härkomst samt goda kunskaper om kulturella och religiösa faktorer. Utöver att samtliga medarbetare talar svenska så har vi en bred språkkunskap både i ledningen och bland omvårdnadspersonalen.

Vanligaste språken som vi talar är kurdiska, syrianska, arabiska, persiska, bosniska. Önskemål om andra språk går eventuellt att tillgodose. Företagets ledning har följande kompetenser: socionomer, undersköterskor, beteendevetare och personalvetare.

Kontakt

A-omsorg AB
Johannefredsgatan 4
431 53 Mölndal
010-33 33 620
www.aomsorg.se

Regionchef
Nicklas Kvist
0760-02 38 55
nicklas@aomsorg.se

Dela på:

Senast uppdaterad