Aida Vårdservice

Hemtjänst på uppdrag av Mölndals stad

Om Aida Vårdservice

Vi finns tillgängliga över hela Mölndals stad och ser fram emot att kunna hjälpa dig. Aida har lång erfarenhet av samarbete med privata och offentliga enheter inom äldreomsorgen.

Vårt mål är att du som kund ska känna trygghet med kunnig personal samt att du ska uppleva gott bemötande. Vi tar alltid hänsyn till dina önskemål och strävar efter att ge så bra kontinuitet som möjligt.

Tjänster

Vi utför de tjänster som du har blivit beviljad i ditt biståndsbeslut.

 • servicetjänster
 • personlig omvårdnad
 • socialt stöd
 • avlösning för anhöriga

Tilläggstjänster

För de tilläggstjänster du köper kan du göra skatteavdrag för hushållsnära tjänster, så kallat Rutavdrag. Exempel på tilläggstjänster:

 • storstädning
 • klippning

Kompetens och profilering

 • Vår personal har mångårig erfarenhet inom vård och omsorg, med utbildade undersköterskor och vårdbiträden. Vid rekrytering ställer vi höga krav på personlig lämplighet.
 • Vår styrka ligger i att anpassa vårt arbetssätt efter olika omständigheter. Det kan vara olika för dig som är ensam utan anhöriga eller för dig som vill att anhöriga ska vara inblandade.
 • Alla vårdtagare får en kontaktperson som tar helhetsansvar och hjälper med att upprätta en genomförandeplan.
 • Personal bär alltid ID-bricka.
 • Vi samarbetar med kommunens hälso- och sjukvårdspersonal!

Kontakt

Aida Vårdservice
Frölundagatan 37
431 44 Mölndal
031-81 71 01
E-post: info@aida.se
Hemsida: aida.se

Enhetschef
Zurap Zelim
0762-701165
zurap.selimi@aida.se

Dela på:

Senast uppdaterad