Gottskärs Hemtjänst Mölndal

Utförare av hemtjänst på uppdrag av Mölndals stad.

Om Gottskärs Hemtjänst Mölndal

Vår grundvision bygger på att ge dig en god och personcentrerad vård och omsorg, och att du ska kunna fortsätta att leva ett gott liv hemma även om du ibland behöver hjälp. Låt oss ge dig en guldkant på tillvaron i din vardag.

Gottskärs Hemtjänst Mölndal har ett rehabiliterande och förebyggande arbetssätt. Den enskilde uppmuntras till aktivitet, stöttas och motiveras till att göra det som han/hon kan göra själv samt i så stor utsträckning som möjligt vara delaktig i sina vardagssysslor.

Målet med hemtjänsten är att ge stöd och hjälp för att underlätta din vardag och göra det möjligt för dig att bo kvar hemma.

Tjänster enligt biståndsbeslut

Vi utför de tjänster som du har blivit beviljad i ditt biståndsbeslut.

  • personlig omvårdnad
  • socialt stöd
  • servicetjänster
  • avlösning för anhöriga

Extra tjänster från oss till dig

Vi kan också erbjuda följande tjänster:

  • strykning av kläder
  • putsa fönster inför jul
  • transport till och från frisören
  • boka sjukresor vid läkarbesök
  • fotvård i hemmet (reducerat pris)

Kompetens och profilering

Vår personal bär arbetskläder och ni känner snart igen oss. De har även synliga ID kort och namnbrickor. Vi anpassar vår personal till områden i Mölndal för att öka kontinuiteten så du inte behöver hålla reda på så många.

Stabilitet i personalgruppen är något som uppskattas av våra brukare vars tillit ofta bygger på att man lär känna den hemtjänstpersonal som kommer.

Personalen utför alltid sitt arbete på ett ansvarsfullt och omtänksamt sätt. Vi satsar alltid på individuell vård, där integritet och värdighet bibehålls. Vi skriver i dagböcker hemma hos dig så det är lättare att hålla reda på vem som varit där och vad som gjorts. Vår personal talar svenska, men flera har andra språk som modersmål.

Vi vill gärna sätta guldkant på din vardag och värdesätter gott samarbete, tillgänglighet och kontinuitet.

Kontakt

Gottskärs Hemtjänst Mölndal AB
Möbelgatan 4
431 33 Mölndal
gottskarshemtjanst.se

Verksamhetschef
Carina Ogrander
0735-13 12 74
carina.ogrander@gottskarshemtjanst.se

Dela på:

Senast uppdaterad