Mölndals stads hemtjänst

Vi har omsorgsteam i sex olika områden i Mölndals stad.

Om Mölndals stads hemtjänst

Mölndals stads verksamhet bygger på kvalitet i varje möte. Det ska kännas tryggt, stimulerande och meningsfullt för dig att leva och bo i Mölndal.

Vi inom Mölndals stads hemtjänst har lång, gedigen erfarenhet av hemtjänst. Vi sätter tilltro till individens egen förmåga, med respekt för hur kunden vill utforma sina insatser.

Vår målsättning är att skapa tillit och trygghet genom professionellt förhållningssätt och med respekt för allas lika värde. Vi väljer att sätta dig som kund i fokus och prioriterar kontinuitet och tillgänglighet.

Vi utför hemtjänst i hela Mölndals stad. Vi är cirka 180 medarbetare, indelade i följande sex geografiska områden: Bifrost, Centrum, Kållered, Lindome, Stensjön och Åby.

Tjänster

Vi utför de tjänster som du har blivit beviljad i ditt biståndsbeslut.

 • servicetjänster
 • personlig omvårdnad
 • socialt stöd
 • avlösning för anhöriga

Kompetens och profilering

Vi som arbetar här är undersköterskor och vårdbiträden med kunskap och kompetens inom flertal områden.

 • Vi erbjuder service och omsorg av god kvalité.
 • Vi erbjuder välkomstsamtal.
 • Första veckan utses din kontaktperson som tillsammans med dig samordnar och ansvarar för att skapa förutsättningar för dig att leva och forma ett självständigt liv.
 • Tillsammans med dig upprättas en genomförandeplan som beskriver på vilket sätt din beviljade hemtjänst ska genomföras.
 • Personalen bär alltid id-brickor.
 • Vi använder Phoniro, ett nyckelfritt system.
 • Vi arbetar i nära samarbete med hälso- och sjukvårdspersonal, daglig verksamhet, anhörigvårdare med flera.

Kontakt

Omvårdnadsteam Lindome
Journummer: 031-317 10 66

Omvårdnadsteam Bifrost
Journummer: 0707-69 02 93

Omvårdnadsteam Åby
Journummer: 0707-69 02 83

Områdesteam Kållered
Journummer: 031-315 24 99

Omvårdnadsteam Stensjön
Journummer: 0707-69 02 20

Omvårdnadsteam Centrum
Journummer: 0707-69 02 98

Dela på:

Senast uppdaterad