Olivia Hemomsorg AB

Utförare av hemtjänst på uppdrag av Mölndals stad.

Om Olivia Hemomsorg

Olivia Hemomsorg är ett väletablerat företag och ingår i koncernen Team Olivia AB.

Olivia Hemomsorg AB ingår i affärsområde Hemomsorg och är idag fördelat på 20 verksamheter. Bolaget startades 2005 och har idag ca 1200 anställda över större delen av Sverige.

Vi har upptagningsområden i hela Mölndals stad

Tjänster

Vi utför de tjänster som du har blivit beviljad i ditt biståndsbeslut.

  • servicetjänster
  • personlig omvårdnad
  • socialt stöd
  • avlösning för anhöriga

Tilläggstjänster

Vi erbjuder hushållsnära tjänster där du som privatperson, utan bistånd, kan köpa tilläggstjänster. Tjänster vi erbjuder:

  • städning
  • tvätt, strykning
  • stöd vid inköp
  • avlastning i hemmet
  • promenader, följe till bank, frisör, fotvård med mera.

För de tilläggstjänster du köper kan du göra skatteavdrag för hushållsnära tjänster, så kallat Rut-avdrag.

Kompetens och profilering

För oss är det viktigt att varje individ ges möjligheter att leva så självständigt som möjligt, utifrån sina egna förutsättningar. Beroende på vilket behov av stöd du som kund har och vilken insats du har fått beviljad, så skapar vi tillsammans en genomförandeplan som blir vårt styrdokument.

Vi tänker att alla individer mår bra av att veta vad som händer och när det händer, för att skapa en känsla av trygghet. Vi jobbar aktivt med kontinuitet, både i person som ger stöd men också i bemötande.

Kontakt

Olivia Hemomsorg AB
Gamla Almedalsvägen 10
412 63 Göteborg
031- 13 16 16
hemomsorg-molndal@olivia.se
oliviahemomsorg.se/sv

Verksamhetschef
Emma Karlsson
emma.karlsson@olivia.se

Teamchef
Malin Grönesjö
malin.gronesjo@olivia.se

Dela på:

Senast uppdaterad