Safjället

Safjället är rikt på forn­minnen. På bergspartiet alldeles norr om Mölndals innerstad, kan du vandra genom tusen­tals år av kommun­ens förhistoria.

Bild på ett stenröse i naturen.

Här finns gravar från både sten-, brons- och järnålder samt rester av en fornborg. Med en enastående utsikt över Fäss­bergs­dalen och Mölndals­åns dalgång kan du fantisera om forn­tidens landskap. Stigar och skyltning gör det lätt att hitta de olika lämningarna.

Safjället är ett naturreservat med björkskog, barrskog och ädellövskog. Här finns gott om rådjur, men även älg, skogs­hare och morkulla. Inom områ­det finns tre dammar, Indian­dammen, Bergskanalen och Änder­dammen, eller Ändis, som den också kallas. Bergs­kanalen och Ändis är från början kärr som har dämts upp för att ge lite mer öppet vatten, men som nu åter skall få växa igen. I området finns vand­rings­stigar och elljusspår. 

För information om Safjället, se Mölndals stadsmuseums broschyr "Natur- och kultur­vandra". Pdf, 4.8 MB.

Vägbeskrivning

Området är lättillgängligt från många håll; främst Wallins­gatan i sydost och Krok­slätts­vallen i norr. Vid Wallins­gatan finns en mycket hög och brant backe upp till motionsslingan, och därför är Krokslättsvallen att rekom­men­dera. Från Krok­slätts­vallen kommer du rakt in på elljus­spåret. Till Krokslätts fabriker finns bra cykel­vägar från både Mölndals innerstad och Göteborg.

Relaterad information

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad