Skolskjuts

På den här sidan hittar du information om regler för skolskjuts i grundskolan och hur du ansöker om skolskjuts.

Skolskjuts i grundskolan

Elever som går i grundskolan, är folkbokförda i Mölndal och som har långt mellan placeringsskolan och hemmet, kan ha rätt till skolskjuts. Om ditt barn valt en annan skola än placeringsskolan, den skola som gäller utifrån folkbokförings­adressen,  så får du i regel själv stå för kostnaderna för skolskjuts. Det gäller också om du och ditt barn flyttar, men barnet går kvar i tidigare skola.

Om ditt barn valt en fristående skola i en annan kommun finns ingen skyldighet för Mölndal att anordna skolskjuts.

Det är bara mellan skolan och hemmet som ditt barn kan få skolskjuts. Det innebär till och från skolans ordinarie undervisningstider.

Skolskjuts gäller inte till och från fritidshem.

För att ha rätt till skolskjuts ska ett eller flera kriterier uppfyllas, läs mer om detta under Skäl till skolskjuts.

Skolskjuts i anpassad grundskola

För elever i anpassad grundskola behöver ingen ansökan göras. Du behöver istället anmäla ditt barns behov via mejl till skolskjuts@molndal.se.

Ansökan skolskjuts till grundskola

Du ska själv ansöka om skolskjuts för ditt barn inför varje nytt läsår. Det gäller också för elever som går i särskild undervisningsgrupp.

Ansökningsperioden för läsåret 2023-2024 är från 11 april till 2 maj.

Tänk på att du som ansökt via e-tjänsten alltid får ditt beslut via ett meddelande i e-tjänsten! Du får en mejlavisering varje gång du får ett nytt meddelande i e-tjänsten. Du kan också själv skriva i ärendet om det är något du vill fråga om.

Ansökan skolskjuts till modersmålsundervisning

Ditt barn kan i vissa fall ha rätt till Skolskjuts till modersmålsundervisning. Ansökan kan du göra först när du fått besked om vilken skola undervisningen ska vara på, samt vilken dag och tid som gäller för nästa läsår.

Växelvis boende

Med växelvis boende menas att eleven bor lika mycket hos båda föräldrarna. Vid växelvis boende kan rätten till skolskjuts prövas från båda adresserna om båda ligger inom Mölndal.

Om ena adressen ligger i en annan kommun görs bedömningen av rätt till skolskjuts enbart ifrån folkbokföringsadressen i Mölndal. Skolskjuts över kommungränsen beviljas inte.

Färdmedel

Mölndals stad använder först och främst ordinarie kollektivtrafik för skolskjuts. Det innebär att eleven får ett busskort som gäller för resor med Västtrafik. Busskortet skickas till elevens folkbokföringsadress.

Det är bara om kollektivtrafik inte kan användas som skolskjuts anordnas med bil. All skolskjuts med bil utförs av Taxi Göteborg Ekonomisk Förening, som Mölndals stad har avtal med.

När skolskjuts med bil har beviljats är det viktigt att du som vårdnadshavare läser informationen du får om resorna och att du alltid avbokar resor som inte behövs! Inför läsåret 2023-2024 har informationen om skolskjuts med bil uppdaterats!

För oss i Mölndal är det viktigt att ditt barn kan ta sig till och från skolan på ett säkert sätt. Vi arbetar ständigt med trafiksäkerheten vid våra skolor.

Tillfälligt behov på grund av olycksfall

Alla barn och elever i Mölndal är olycksfallsförsäkrade både under skoltid och fritid. Om ditt barn skadar sig och inte kan ta sig till skolan ska du kontakta försäkringsbolaget Protector försäkringar direkt, på telefon 08-410 637 00. Då kan ditt barn vid behov få åka taxi till och från skolan.

Förlorat eller defekt busskort

Om ditt barn förlorar sitt busskort kan du anmäla det via vår e-tjänst, så beställer vi ett nytt kort. En administrativ avgift på 200 kronor tas ut. Avgiften betalas med kontanter eller via Swish när det nya kortet hämtas ut. Om kortet slutar fungera kan du anmäla det via samma e-tjänst. Då kostar det inget att få ett nytt kort, men du måste lämna in det defekta kortet när du hämtar ut det nya.

Det är alltid vårdnadshavarna som ansvarar för att en elev som åker buss har en giltig biljett.

Till alla elever som har busskort: Tänk på att alltid ha ditt busskort med dig! Du måste visa det för biljettläsaren framme hos föraren varje gång du reser. Välkommen ombord i framdörren!

Fritidskort

Ungdomar som är folkbokförda i Mölndal och går i åk 7-9 har möjlighet att få gratis Fritidskort.

Om du har frågor om skolskjuts i gymnasiet kan du mejla direkt till utbildning@molndal.se.

Kontakt

Ann Franzén
Skolskjutshandläggare
Grundskola
Skolförvaltningen
skolskjuts.grundskola@molndal.se

 

 

 

 

 

Text

Dela på:

Senast uppdaterad