Fylgja

I datorspelet Fylgja får du följa med flickan Tyra på en äventyrlig resa tillbaka till Mölndals forntid. Från Fylgjas webbplats kan du ladda ner spelet gratis till din dator.

Illustration med spelet Fylgjas logotyp och huvudkaraktären Tyra.

Fylgja är ett äventyrsspel för barn i åldrarna 8-12, med syfte att levandegöra forntiden och väcka intresse för de märkliga platser som döljer sig omkring oss.

Historien utspelar sig på två unika arkeologiska fyndplatser i Kållered, Mölndal. Spelet är utvecklat på Mölndals stadsmuseum i samarbete med professionella dataspelsutvecklare och arkeologer, med stöd från Torsten Söderbergs stiftelse.

Utforska Fylgja-webben

fylgja.se kan du ladda ner spelet gratis till din dator. På webbplatsen kan du göra ett virtuellt besök i brons- och järnåldersmiljöerna från Fylgja och läsa mer om de arkeologiska fynd som spelet bygger på.

Här finns också fördjupningsmaterial, lärarhandledning, pyssel och quiz. Använd Fylgja i skolan, som ett komplement till forntidsundervisningen!

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-03-05 15.58