Livsmedel - företagare

Som livsmedelsföretagare är du ansvarig för att livsmedlen du säljer till dina kunder är säkra, rätt märkta och inte vilseleder konsumenten. Här får du information om regler, avgifter, egenkontroll samt offentlig kontroll av din verksamhet.

Registrera livsmedelsverksamhet

Alla verksamheter som hanterar eller säljer livsmedel ska registrera det hos miljöförvaltningen. Det gäller oavsett om du köper en verksamhet från någon annan eller om du startar en ny verksamhet. Om du byter organisations­nummer måste du registrera din verksamhet på nytt.

Din anmälan vill vi ha senast två veckor innan du planerar att starta. För registreringen tar vi ut en avgift.

Undantaget är större livsmedelanläggningar som exempelvis ett mejeri, ett charkuteri eller en fiskindustri. Då måste du istället ansöka om godkännande hos Livsmedelsverket. Livsmedelsverket kontrollerar då att din anläggning uppfyller lagstiftningens krav innan du får starta. Kontakta miljöförvaltningen för mer information.

Ska du starta restaurang?

Om du ska starta eller ta över en restaurang i Mölndal så kan du använda tjänsten checklista för att starta restaurang på verksamt.se

Genom att välja Mölndals stad i rullisten kommer du till e-tjänsten för registrering av livsmedelsverksamhet. Du får även hjälp med att söka andra tillstånd, som behövs till din verksamhet, då flera myndigheter är anslutna till checklistan. Checklistan är ett resultat av projektet Serverat som drivs av SKR (Sveriges kommuner och regioner) tillsammans med kommuner, Tillväxtverket och Bolagsverket.

Vad händer om jag inte registrerar?

Om du startar, har startat eller tar över en livsmedelsverksamhet utan att registrera det riskerar du höga sanktionsavgifter.

När kan jag starta

Är din anmälan komplett så får du ett registreringsbevis för livsmedels­anläggning av miljöförvaltningen inom ett par dagar. Därefter kan du starta din verksamhet. Om det behövs kompletteringar från dig efter granskning av anmälan så dröjer det ytterligare någon dag innan du kan starta din verksamhet.

Tillfälliga verksamheter

Funderar du på att bjuda på eller sälja livsmedel under en begränsad tid, till exempel en julmarknad, sportevenemang eller liknande ska du kontakta oss innan.

För dig som inte använder kommunalt dricksvatten

Om du använder dricksvatten från en enskild vattenbrunn i din verksamhet ska du uppge det i anmälan om registrering av livsmedelsanläggning under ytterligare upplysningar.

Du ska även skicka med en faroanalys och ett undersökningsprogram till anmälan. Livsmedelsverkets broschyr Små dricksvattenanläggningar innehåller exempel på hur faroanalys och undersökningsprogram kan se ut.

Om verksamheten förändras

Om du genomför en betydande ändring i din verksamhet ska du meddela oss. Betydande ändring innebär:

  • Ombyggnation där lokalens utformning ändras
  • Förändringar i hantering, till exempel om du börjar med styckning av kött eller malning av köttfärs i din butik som tidigare bara hade förpackade varor.
  • Ny process, till exempel om du börjar med nedkylning.
  • Ändrad produktionsvolym.

Om verksamheten byter bolagsform

Om din verksamhet byter bolagsform, till exempel från enskild firma till aktiebolag, så ska du lämna in en anmälan om registrering för det nya bolaget. Detta måste du göra innan bytet sker. För registreringen tar vi ut en avgift.

Om verksamheten säljs eller upphör

Meddela oss om du säljer din verksamhet eller lägger ner den, så vi kan avregistrera verksamheten. Meddelar du oss inte före årsskiftet, så får du en faktura för årlig kontroll för det kommande året.

Meddela oss genom att fylla i webbformuläret nedan eller mejla uppgifterna till miljo@molndal.se Du får en bekräftelse på avregistreringen från oss.Vart vänder jag mig för mer information?

Livsmedelsverkets webbplats kan du hitta bra information om vilka regler som gäller för att starta och driva livsmedelsföretag.

Branschorganisationer och konsulter kan ge dig ytterligare råd och hjälp.

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad