Anslagstavla

Tillkännagivande

Överförmyndare i samverkans mottagningstider

Gällande Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Öckerö.

Måndag - fredag kl. 10.00-12.00 för att ta del av handlingar eller lämna och hämta handlingar är expeditionen öppen. Övriga besök sker enligt överenskommelse.

Om anslagstavlan

Varje kommun ska ha en anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder tillkännages. Det här är Mölndals stads officiella anslagstavla som från och med den 1 januari 2018 ersätter den analoga anslagstavlan i stadshuset i Mölndal.

Vad betyder det att ett protokoll tillkännages?

Vi talar om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet tillkännages. Därefter kan beslutet genomföras.

Kungörelse

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning.

Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Dela på:

Senast uppdaterad