En- och tvåbostadshus

Du som äger fastigheten måste teckna abonnemang för hämtning av hushållsavfall. I Mölndal erbjuder vi fastighetsnära insamling i flerfackskärl för villor och småhus.

Vi är stolta över att kunna erbjuda fastighetsnära insamling med flerfackskärl som avfallssystem för boende i en- och tvåbostadshus.

Vad är flerfackskärl? Fastighetsnära insamling, FNI, betyder att du får ditt sorterade hushållsavfall hämtat vid din tomtgräns. Beroende på var i kommunen du bor kan du välja abonnemang med sortering i fyrfackskärl eller tvåfackskärl. Hitta din adress i vår karta. Finns inte din adress med, kontakta oss.

Övergången från det gamla systemet med ett enfackskärl för brännbart restavfall skedde successivt mellan 2015-2019. För att övergången skulle gå smidigt till delades staden upp i fem geografiska områden.

Område 1

Enerbacken, Helenevik, Hulelyckan, Kikås, Solängen, Ryet, Stensjön anslöt sig till den nya taxan från 1 juli 2015.

Område 2

Brännås, Bölet, Centrum, Espås, Guldheden, Krokslätt, Kyrkbackarna, Labacka, Rävekärr, Stretered, Toltorp och Åby anslöt sig till den nya taxan från 1 juli 2016.

Område 3

Lindome, Eklanda och Toltorp ingick i område 3 anslöt sig till den nya taxan från 1 juli 2017.

Område 4

I område 4 ingick bland annat mindre områden som inte hade ingått i område 1-3. Hushållen anslöt sig till den nya taxan från 1 juli 2018.

Område 5

I område 5 ingick gator och vägar som inte hade ingått i område 1-4. Dessa har begränsad framkomlighet för att det ska vara trafiksäkert att köra med en stor fyrfacksbil. Hushåll som tillhör område 5 erbjuds sortering i tvåfackskärl istället för fyrfackskärl.

Det har aldrig varit lättare för dig som bor i villahushåll att källsortera rätt. I flerfackskärlen kan du sortera upp till 11 olika typer av avfall. Beroende på var du bor kan du välja abonnemang med sortering i fyrfackskärl eller tvåfackskärl. Hitta din adress i vår karta. De flesta hushåll kan välja fullsortering i fyrfackskärl. Om din adress inte finns med, kontakta oss.

Priserna i tabellen är inklusive moms och enligt renhållningstaxan från 1 januari 2023.

Sortera i fyrfackskärl

Alternativ 1 (Standard)

2 x 370 liters fyrfackskärl

3 616 kr/år

Alternativ 2

1 x 370 liters fyrfackskärl

3 461 kr/år

Alternativ 3

2 x 370 liters fyrfackskärl + 1 x 190 liters kärl
för brännbart restavfall

5 347 kr/år

Alternativ 4

1 x 370 liters fyrfackskärl + 1 x 190 liters kärl
för brännbart restavfall

5 192 kr/år

Alternativ 5

2 x 240 liters fyrfackskärl

3 458 kr/år

Alternativ 6

1 x 240 liters fyrfackskärl

3 310 kr/år

Sortera i tvåfackskärl

Alternativ 7

2 x 240 liters tvåfackskärl

3 310 kr/år

Alternativ 8

2 x 370 liters tvåfackskärl

3 460 kr/år

Alternativ 9

2 x 370 liters tvåfackskärl + 1 x 190 liters kärl
för brännbart restavfall

5 191 kr/år

Endast brännbart restavfall

Alternativ 10

1 x 190 liters kärl för brännbart restavfall

4 966 kr/år

Alternativ 11

1 x 370 liters kärl för brännbart restavfall

6 624 kr/år

Sommarabonnenter eller två intill varandra gränsande fastigheter som önskar dela på ett abonnemang kontaktar oss för mer information.

Gemensamma abonnemang kräver prövning av tekniska förvaltningen. Fastigheter som får dela på ett abonnemang betalar hela den årliga grundavgiften var för sig men delar på hämtningsavgiften.

 • En- och tvåbostadshus (permanent boende) = 1 250 kronor (exkl. moms) per år för fyrfackskärl, tvåfackskärl och enfackskärl brännbart restavfall.
 • En- och tvåbostadshus (fritidsboende) = 625 kronor (exkl. moms) per år.

Vill du, tillsammans med en granne, ansöka om gemensamt renhållningsabonnemang ska ni skicka in blanketten för gemensamt renhållningsabonnemang

I grundavgiften för behållare ingår kostnad för gångavstånd inom 5 meter för kärl, inklusive att kärlet ställs tillbaka. Därutöver tar vi ut en tilläggsavgift för gångavstånd.

Gångavstånd mäter vi från fordonets angöringsplats till mitt i mellan kärlen (vid två kärl). Vid endast ett kärl mäter vi gångavståndet till mitten av kärlet.

Att tänka på vid ägarbyte  

Gångavståndet följer automatiskt med vid ägarbyte. Du som flyttar in i bostaden behöver höra av dig till oss om du inte vill behålla nuvarande gångavstånd. Läs mer om vad du ska tänka på vid ägarbyte.

Priserna i tabellen är inklusive moms och enligt renhållningstaxa från 1 januari 2023.

Tilläggsavgift för gångavstånd


Typ av abonnemang


Tilläggsavgift per årKärl
>5 - 10 meter

Kärl från >10 meter och uppåt tillägg utöver (1) per påbörjat 5-meters intervall

Helår - 1 st flerfackskärl

177 kr/år

226 kr/år

Helår - 2 st flerfackskärl

353 kr/år

452 kr/år

Helår - enfackskärl 190/370 liter

177 kr/år

226 kr/år

Extra kärl - 190 liter

177 kr/år

226 kr/år


Fyrfackskärl - finns i 240 respektive 370 liter

Kärl 1 - fackindelning

Volym
240/370 liter

Kärl 2 - fackindelning

Volym
240/370 liter

Matavfall

90/120

Metallförpackning

30/30

Färgat glas

30/30

Ofärgat glas

30/30

Tidningar

30/80

Pappersförpackning

90/155

Brännbart restavfall

90/140

Plastförpackning

90/155

Box 1:

Avtagningsbar behållare för ljuskällor och batterier

4+2

Box 2:

Avtagningsbar behållare för småelektronik

6


Tvåfackskärl - finns i 240 respektive 370 liter

Kärl 1 - fackindelning

Volym
240/370 liter

Kärl 2 - fackindelning

Volym
240/370 liter

Plastförpackning

120/185

Matavfall

120/185

Brännbart restavfall

120/185

Pappersförpackning

120/185

Box 1:

Avtagningsbar behållare för ljuskällor och batterier

4+2

Box 2:

Avtagningsbar behållare för småelektronik

6

Enfackskärl

Enfackskärlen är endast avsedda för brännbart restavfall och finns i storlekarna 190 respektive 370 liter.

Fyrfackskärl/tvåfackskärl 240 liter

 • Höjd: 1 070 millimeter
 • Bredd: 580 millimeter
 • Djup: 781 millimeter

Fyrfackskärl/tvåfackskärl 370 liter

 • Höjd: 1 070 millimeter
 • Bredd: 745 millimeter
 • Djup: 850 millimeter

Kärlet har tre hjul.

Enfackskärl 190 liter

 • Höjd: 1 100 millimeter
 • Bredd: 600 millimeter
 • Djup: 750 millimeter

Enfackskärl 370 liter

 • Höjd: 1 100 millimeter
 • Bredd: 750 millimeter
 • Djup: 900 millimeter

Varje kärl töms var 14:e dag. Exakt dag som vi tömmer dina kärl hittar du information om i vår e-tjänst. I e-tjänsten kan skriva ut dina tömningsdagar för hela året. Logga in med ditt kundnummer (ta bort 9:an i början) och personnummer. Kundnumret finns i din faktura. Observera att vid helgdagar kan tömning ske på andra dagar än vanligt

Ex: Du har två flerfackskärl
Kärl 1 töms jämna veckor. Vecka 2, 4, 6, 8 och så vidare.
Kärl 2 töms ojämna/udda veckor. Vecka 1, 3, 5, 7 och så vidare

Ex: Du har ett flerfackskärl (nummer 1) eller endast ett kärl för brännbart restavfall
Kärlet töms jämna veckor. Vecka 2, 4, 6, 8 och så vidare.

Om du, på din tomt, vill bygga en permanent uppställningsplats för dina kärl med exempelvis staket runt kärlen behöver du tänka på vissa saker.

 • Marken ska vara plan, det ska inte förekomma några
  kanter i dragvägen.
 • Det ska vara en hårdgjord yta till exempel asfalt,
  betong eller plattor.
 • Tänk extra noga på sikten vid in- eller utfarten så att
  kärlen inte skymmer sikten för trafiken.
 • Om du vill bygga ett staket runt kärlen som är högre än 1,10 meter ska du söka bygglov.

Vill du ha råd om hur du bygger en permanent uppställningsplats för dina kärl? Kontakta vår rådgivare via Kontaktcenter.

Önskar du byta abonnemang? Då ringer du oss. Första gången byter vi utan extra kostnad. Därefter betalar du en framkörningsavgift på 486 kronor, inklusive moms, vid varje byte.

När avfallet som ligger i dina sopkärl är felsorterat, hänger vår personal upp en informationslapp på kärlet och registrerar i vårt system att du blivit informerad. Kommunen har rätt att ta ut en avgift på 694 kronor inkl. moms per felsorterat kärl och hämtningstillfälle. Vid upprepade tillfällen av felsortering kan ditt abonnemang omklassificeras.

Flytt, ägarbyte, uppsägning

Ska du flytta ut eller in? Du som står som abonnent för sophämtningen ska anmäla ett ägarbyte till tekniska förvaltningen.

Film om flerfackssystemet

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad