Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest finns ännu inte i Sverige, men de senaste åren har sjukdomen spridit sig i Europa. Den finns nu i Sveriges närområde, till exempel hos vildsvin i Estland, Lettland, Litauen, Italien, Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungern, Ryssland och Belgien. 

Sjukdomen är ett stort hot mot tamgrisar och vildsvin, men ofarlig för människor. Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur, även om köttet varit fryst. Viruset som ger afrikansk svinpest kan till exempel finnas i charkvaror.

Allmänheten kan hjälpa till att förhindra att sjukdomen sprider sig genom att aldrig lämna matrester ute i naturen. Man kan också hjälpa till genom att rapportera fynd av döda vildsvin för att smitta ska kunna upptäckas så tidigt som möjligt.

Det smittar inte till människa, men om matrester som innehåller virus ges till grisar eller hamnar i naturen kan sjukdomen spridas till nya områden.

Mer information

Du kan läsa mer om Afrikansk svinpest och hur du hjälper till att förhindra att det sprids till nya områden på Jordbruksverkets webbplats.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad