Energi- och klimatrådgivning

Privatpersoner, organisationer, föreningar och företag som bor eller verkar i Mölndal kan kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är kostnadsfri. Du får tips och råd om hur du kan minska din energianvändning och klimatpåverkan.

Solpaneler. 

Kontakta gärna vår energi- och klimatrådgivare via telefon, e-post eller boka tid själv, för personlig rådgivning. Rådgivningen är en kostnadsfri och opartisk tjänst som vägleder dig till ett informerat val.

Rådgivningen kan ske på plats hos dig, genom ett besök i stadshuset eller direkt per telefon eller e-post. Kanske funderar du på:

 • Hur du kan minska kostnaderna för din energianvändning
 • Hur din energianvändning kan bli mer klimatsmart
 • Vilka olika uppvärmningsalternativ som finns idag
 • Hur du kan få ett bättre inomhusklimat
 • Hur du väljer elleverantör
 • Hur du hittar rätt bland all ny belysning
 • Vilka bidrag och stöd som finns inom energi- och klimatområdet
 • Vad du ska tänka på när man bygger nytt
 • Hur du kan producera din egen el med t ex solceller

Kommunens energi- och klimatrådgivning sker i samarbete med Energimyndigheten och är opartisk och kostnadsfri service till invånarna.

Via energi- och klimatrådgivningen kan du också:

 • Få oberoende informationsbroschyrer
 • Låna enklare elmätare och annan utrustning

En hel del bra energiinformation kan du också hitta direkt här på Mölndals stads webbplats och via de olika länkarna längst ner på denna sida.

Energi- och klimatrådgivning för företag

Mölndals stad erbjuder kostnadsfri energi- och klimatrådgivning även till företag och fastighetsägare. Energi- och klimatrådgivaren kan vara en diskussionspartner inför exempelvis investeringar i nya lösningar för uppvärmning, ventilation eller belysning, men ska inte utföra konsulttjänster.

För dig som är företagare går det bra att boka in ett rådgivningsbesök ute i din verksamhet. Ett översiktligt rådgivningsbesök leder ofta till att du kan upptäcka möjligheter till energieffektivisering och minskade driftkostnader.

Energikartläggningar en bra början och i vissa fall ett lagkrav

Efter rådgivning kan nästa steg för många företag vara att göra en fördjupad energikartläggning, exempelvis med hjälp av en konsult.

För större företag finns det en lag som säger att man ska genomföra en energikartläggning. Med större företag menas i detta sammanhang företag med minst 250 anställda och med en årsomsättning på mer än 50 miljoner EUR eller en balansomslutning på mer än 43 miljoner EUR.

Kontakt

Ragnar Uppström
Energi- och klimatrådgivare
Bygg- och miljöförvaltningen
031-315 13 30
ragnar.uppstrom@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad