Nationella undersökningar

Nationella undersökningar är metoder att skaffa sig kunskap om hur en verksamhet bedrivs. Nationellt samlas uppgifter in från verksamheter som bedriver socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Det görs även undersökningar där brukare får svara på frågor om hur de ser på den vård och omsorg de får.

Här hittar du olika nationella undersökningar inom stöd till personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg och hemsjukvård.

Vissa jämförelser riktar sig i första hand till beslutsfattare och verksamhetsansvariga. Andra jämförelser riktar sig främst till de äldre och deras anhöriga, såsom Äldreguiden.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Torggatan 1A, 431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad