Budröstning och ambulerande röstmottagare

Om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller hög ålder inte kan ta dig till en vallokal eller förtidsröstningslokal kan du rösta genom bud. För dig som saknar möjlighet att själv ordna med bud och vittne tillhandahåller valnämnden i Mölndals stad ambulerande röstmottagare.

Budröstning

Budröstning innebär att någon annan än du själv transporterar rösten till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. Läs mer på valmyndighetens hemsida om vem som kan vara bud och vittne.

Du behöver ett särskilt material för att rösta med bud. Materialet kan beställas hos Valmyndigheten, men finns också på följande ställen i Mölndal stad:

  • Stadshusets kontaktcenter (Göteborgsvägen 11-17).
  • Samtliga förtidsröstningslokaler i Mölndal under förtidsröstningsperioden.
  • Samtliga vallokaler på valdagen.

Valsedlar kan du eller den som hjälper dig hämta på alla ställen där man kan rösta, eller beställa direkt från partierna. Budröstningsmaterialet innehåller endast en blank valsedel som du kan skriva partiets namn på och namnet på en kandidat om du vill personrösta. Första dagen en budröst får göras i ordning är den 16 maj. Från och med den 22 maj kan din budröst lämnas in i en förtidsröstningslokal.

Ambulerande röstmottagare

För dig som saknar möjlighet att själv ordna med bud och vittne tillhandahåller valnämnden i Mölndals stad ambulerande röstmottagare. Skillnaden mellan bud och ambulerande röstmottagare är att budet endast är en transportör av väljarens röst. De ambulerande röstmottagarna däremot tar emot röster på samma vis som i en förtidsröstningslokal.

Samtliga röstmottagare är tjänstemän anställda av Mölndals stad och legitimerar sig alltid vid hembesök. Vid valet till Europaparlamentet 2024 är de ambulerande röstmottagarna från övre vänster till nedre höger i bild: Andrés Lagunas Vargas, Anna Jakobsson, Carina Grunditz, Helen Bergström, Mathias Henriksson och Susanne Börjesson.

När kan jag få hjälp?

Besök sker efter överenskommelse och under ordinarie arbetstid måndag – fredag fr.o.m. den 22 maj t.o.m. den 7 juni samt under valhelgen 8-9 juni mellan kl. 12.00 och 18.00.

Hur bokar jag?

Boka från och med den 20 maj. Du bokar via mail: carina.grunditz@molndal.se eller tel: 031-315 13 12. Glöm inte att ange namn, adress och telefonnummer dagtid. Under valhelgen behöver du boka senast kl. 16.30 för att få hjälp.

Så går röstningen till

De ambulerande röstmottagarna har med sig namnvalsedlar för alla partier som vid något av de senaste två valen fått mer än 1% av rösterna och blanka valsedlar. Du behöver ha röstkort och en id-handling. Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning. Röstmottagarna tar sedan med sig fönsterkuvertet med din röst till valkansliet som ser till att det på valdagen kommer till det valdistrikt du tillhör.

Kontakt

Valnämnden
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad