För partier

Information för de politiska partierna rörande valet till Europaparlamentet 2024.

Valnämnden ansvarar för kommunens uppgifter i samband med val och folkomröstningar. Valnämnden utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler och har hela ansvaret för förtidsröstningen i kommunen. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen, dels på onsdagen i veckan efter valdagen.

Placering av valsedlar

Alla valsedlar placeras i bokstavsordning med början längst ut till vänster, på mittenraden. Sedan fylls partierna på åt höger i bokstavsordning och längst fram placeras blanka valsedlar. Varje parti får ett fack i valsedelstället.

Det är endast tillåtet att använda det ställ som valnämnden tillhandahåller.

Det är röstmottagarna som placerar ut valsedlarna i valsedelställen.

Distribution av namnvalsedlar

De partier som fått mer än 1 % av rösterna i hela landet i något av de två senaste Europaparlamentsvalen och hos valmyndigheten begärt att få sina valsedlar utlagda ska få sina valsedlar utlagda av valnämnden i samtliga val- och röstningslokaler.

 

De partier som deltar i valet men som inte har rätt att få sina valsedlar utlagda, får själva lämna sina valsedlar till vallokaler och röstningslokaler. Det finns vissa undantag, men endast vad gäller förtidsröstningen och särskild förtidsröstning på vårdinrättningar. Se information under respektive rubrik nedan.

Förtidsröstning 22 maj till och med den 9 juni 2024

Valnämnden ombesörjer viss leverans till förtidsröstningslokalerna av valsedlar för de partier som inte har rätt att få sina valsedlar utlagda. Valsedlar från dessa partier kan på så sätt placeras i valsedelställen inför öppningen av förtidsröstingslokalerna. Röstmottagarna i förtidsröstningslokalerna ansvarar inte för att kontakta respektive parti om valsedlarna tar slut.

 

Valsedlar till förtidsröstningen kan lämnas till valkansliet via Kontaktcenter i Mölndals stadshus under ordinarie öppettider under perioden 20-21 maj. Ange på förpackningen vilken förtidsröstningslokal valsedlarna ska skickas till. Från och med 22 maj tar stadens tre förtidsröstningslokaler emot valsedlar under ordinarie öppettider. Här hittar du kontaktuppgifter till kontaktcenter.

Särskild förtidsröstning på vårdinrättningar

För boende på vårdinrättningar anordnar valnämnden förtidsröstning på äldreboenden, ungdomshem och kriminalvårdsanstalt under perioden 23 maj- 4 juni. Valsedlar till den särskilda förtidsröstningen på vårdinrättningar kan lämnas till valkansliet via Kontaktcenter i Mölndals stadshus under ordinarie öppettider från och med 20 maj. Ange på förpackningen att valsedlarna ska till Särskild förtidsröstning på vårdinrättningar. Här hittar du kontaktuppgifter till kontaktcenter.

Valdagen 9 juni 2024

Mölndal har 46 valdistrikt. På valdagen den 9 juni tar respektive vallokal emot valsedlar från och med kl. 07:30. Vid frågor under valdagen kan partierna ringa valnämndens valjour 031- 315 12 12. 


För de partier som deltar i valet men som inte har rätt att få sina valsedlar utlagda ska partierna lämna valsedlarna till röstmottagarna som ansvarar för att placera dem rätt i valsedelstället. Röstmottagarna ansvarar inte för att kontakta respektive parti om valsedlarna tar slut.

Kontakt

Valnämnden
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad