Ekonomiskt stöd

Alla kan under kortare eller längre perioder hamna i ekonomiska svårigheter. Genom kommunens budget- och skuldrådgivning kan du få stöd i att titta närmre på din privatekonomi och om du har svårt att försörja dig kan du ha rätt till ekonomiskt bistånd.

Genomgång och rådgivning

Budget- och skuldrådgivning innebär att du tillsammans med kommunens budget- och skuldrådgivare går igenom din ekonomi för att titta på inkomster och utgifter. Detta är något som varje kommun ska erbjuda sina invånare.

När du inte kan försörja dig

Möjligheten att få ekonomiskt bistånd är samhällets yttersta skyddsnät för den som inte klarar sig ekonomiskt på egen hand. Ibland kallas detta för försörjningsstöd eller socialbidrag.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad