Kulturgarantiprogram läsåret 2023-2024

Här är innehållet i kulturgarantin för läsåret 2023-2024 för de olika års­­kurserna i Mölndals kommunala förskolor och skolor.

Särskolan: Museiresan och workshop i lera

Museiresan

Eleverna besöker Mölndals stads­museum, på ett sätt som är anpassat efter deras förut­sättningar. Det går att titta på föremål, lyssna på ljud, prova kläder från förr, prata om museets roll och uppleva museet tillsammans på olika sätt. Musei­besö­ket ger alla elever en inblick i vad ett museum är och att det är en självklar plats att besöka och att vara på.

4-åringar: Teaterföreställning och gåvobok

Alla 4-åringar bjuds in till en barnteaterföreställning på stadsbiblioteket i Mölndal. Föreställningen bygger på en barnbok som alla barn får var sitt exem­p­lar av. Hösten 2023 heter föreställningen "Flodhästen och hästar" med Teater De Vill. 4-årsboken är "Hästfesten" av Grete Rottbölk och Lisen Adbåge.

5-åringar: Barnfilmskolan

Barnen får möta pedagoger Barnfilm­skolan och skapa film där kameran blir ett verktyg för att upptäcka sig själv och sin omvärld. Barnen får experi­mentera med avstånd, kamera­höjd och rörelse och får prova på att använda kameran för att kommuni­cera där barnens perspektiv är kärnan.

Förskoleklass: Biblioteksbesök, 6-årsbok och workshop

Alla elever i förskoleklasserna besöker ett folkbibliotek i Mölndal. Barnbibliotekarier hälsar välkommen och berättar om bibliotekens erbjudanden. Alla får en egen bok som gåva, den är noga utvald av barnbibliotekarierna. Läsårets 6-årsbok heter ”Azins längtan” och är skriven av Peimaneh Mollazehi och illustrerad av Lotta Geffenblad.

Årkurs 1: Dansworkshop och Ettornas museibesök

Skapa med dans

Med dansen som verktyg får eleverna utforska sin rörel­se­glädje. Eleverna får följa en koreografi, improvisera och skapa egna rörelser tillsam­mans med professionella dans­pedagoger och koreografer.

Ettornas museibesök

Efter Ettornas museibesök kommer stadens alla åk 1 elever kunna guida på Mölndals stadsmuseum för sina vuxna och sina kom­pisar och dessutom belönas med ett miniguideskort som bevis på detta.

Årskurs 2: Tumpiano och Kulturskolan prova på

Bygga tumpiano

Tumpianot är ett urgammalt instru­ment som finns runt om i världen men har sitt ursprung i Afrika. Det kallas också kalimba eller mbira. Eleverna bygger varsitt eget tumpiano med hjälp av träbit, spik, ståltråd och fjäderstål.

Kulturskolan prova på

Eleverna får besöka Kultur­skolan och där prova olika instrument och rörelse, samt hjälpa till att lösa ett mysterium och besöka den stora konsert­salen där lärarna bjuder på ett fartfyllt avslutningsnummer.

Årskurs 3: Animerad film och besök på Gunnebo

Animerad film

Eleverna får skapa animerad film under en hel skoldag. De skapar berättelser och manus utifrån ett tema som klassen väljer innan och gör sedan lerfigurer och använ­der Ipads för att animera figurerna och göra film på olika teman.

Besök på Gunnebo slott och trädgårdar

Eleverna får med karta och iPad som hjälp, leta sig fram i omgivningarna runt Gunnebo slott. Slottet och trädgårdarna kommer till liv genom filmer de hittar vid olika stopp.

Årskurs 4: Låtskrivar-work­shop och scen­konst­upplevelse

Historien om Bodri

Eleverna får se antingen teaterföreställningen Historien om Bodri av Teater Barbara. Föreställningen bygger på boken med samma namn av Heidi Fried och Stina Wirsén.

Årskurs 5: Författar­samtal och Serie­teckning

Författarsamtal

Elever i årskurs 5 erbjuds ett spännande möte och samtal med en författare på det närmsta folkbiblioteket i Mölndal. Varje klass får var sitt klass­exemplar av boken och förbereder frågor till författaren. Våren 2024 möter eleverna författaren Michaela Favilla som har skrivit boken Hjärtat i källaren

Serieteckning

Tillsammans med en profes­sionell illustratör och konst­pedagog får eleverna titta på olika seriestilar, gå igenom enkla knep och grunder, arbeta med att skapa karak­tärer och berät­telser och hitta en egen seriestil. Genom att skapa serier övar de på att kommu­nic­era, berätta och illustrera samtidigt som de är sig konst­närliga tekniker och uttryck.

Årskurs 6: Street Art och scenkonst­upp­levelse

Street Art

Eleverna kommer att få göra ett unikt konstverk med hjälp av sprayfärg och stenciler. Stencil­art har blivit mycket populärt tack vare street art-artisten Banksy. I denna konstform är det själva mallen som tar mest tid. Reportage: hur det gick till när åk 6 på Almåsskolan fick testa streetart.

Årskurs 7: Digital musikproduktion

Utifrån elevernas egna tankar och ord om drömmar och med inspelade ljud från miljön runt omkring, skapar eleverna musik digitalt med hjälp av professionella verktyg.

Årskurs 8: Författar­sam­tal och novell­skrivande & Skolbio

Författarsamtal och novell­skrivande

Eleverna får delta i inspire­rande samtal med en av tre gästande förfat­tare Lisa Bjärbo, Melody Farsin och Jessica Schiefauer. Klasserna kommer att skriva noveller på temat flykt som senare publi­ceras i en Åttologi.

Skolbio - "And the king said..." + regissörssamtal

Eleverna ser den prisbelönta filmen "And the king said What a fantastic machine" och efter filmen håller regissörerna Axel Danielson & Maximilien Van Aertryck i ett samtal på Bio Möllan.

Årskurs 9: Danswork­shop och skolbio

Dansworkshop med Twisted Feet

Eleverna får en dansworkshop med Mölndalsbaserade Twisted Feet Dance Academy i deras danslokaler på Norra Ågatan 26c i Mölndal. Reportage om när Fässbergs­skolan åk 9 var på Twisted Feet Dance Company vårterminen 2020.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad