Möten, protokoll och kallelser

Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, nämndernas samt utskottens sammanträdestider.

Protokoll och kallelser når du via respektive nämnds eller utskotts sida som du kommer till genom att klicka på önskad nämnd eller utskott i tabellen nedan.

Nämndernas sammanträdestider

2021

Nämnd

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Kommunfullmäktige

-

17

24

21

26

16

-

-

15

20

17

15

Kommunstyrelsen

27

24

31

28

-

2

-

25

29

6

24

-


27Byggnadsnämnden

27

24

24

-

5

9

-

25

22

13

10

8

Kultur- och fritidsnämnden

28

25

25

22

20

17

-

26

23

21

18

16

Miljönämnden

26

-

2, 30

27

25

22

-

31

28

26

23

14

Servicenämnden

28

25

25

29

27

17

-

26

30

28

25

16

Skolnämnden

20

24

17

28

19

23

-

25

22

27

24

16

Social- och arbets­marknads­nämnden

28

25

25

29

27

17

-

26

23

28

25

16

Tekniska nämnden

25

22

29

26

31

28

-

30

27

25

29

16

Utbildningsnämnden

-

25

25

-

6

10

-

26

30

-

4

16

Valnämnden


3297

Vård- och omsorgs­nämnden

28

25

25

29

27

15

-

26

30

28

25

14

Nämnden för överför­myndare i samverkan

14

11

11

8

6

10

-

26

9

7

4

7

Kommunens revisorer

26

23

16

27

25

15

-

24

28

5

23

143026i* = inställt


Kommunstyrelsens utskotts sammanträdestider

2021

Utskott

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Arbetsgivar- och organisations­utskottet

19

9

16

20

18

15

-

17

14

12

9

7

Arbetsutskottet

13

i*

10

7

5

16

-

11

8

6

3

8


10

17

14

12
15

13

10


Lokalstrategiska utskottet

14

4

4, 11

8

6, 20

21

-

19

20

11

4

9

Plan- och exploaterings­utskottet

12

9

16

13

18

8

-

17

21

12

9

7

Sociala hållbarhets­utskottet

26

23

30

21

25

-

-

24

28

26

23

14

i* = inställt

För att läsa kallelser och protokoll krävs Adobe Reader. Programmet är gratis och kan hämtas på Adobes webbplats .

Frågor besvaras av respektive sekreterare. Klicka på önskad nämnd eller utskott för att komma till kontaktuppgifterna.

Valnämnden sammanträder normalt de år då det är allmänna val i Sverige.

Kontakt

Öppettider
Besökstid från kl. 12.00
Telefontid:
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-15.00

Text

Dela på:

Senast uppdaterad