Organisation

I Mölndals stad finns tio förvaltningar och tretton nämnder, inklusive kommunstyrelsen och krislednings­nämnden.

Bild på entrén till stadshuset i Mölndal

Vart fjärde år väljer Mölndalsborna vilka som ska sitta i kommun­fullmäktige genom att rösta i kommunvalet när det är val i Sverige.

Det är våra förtroendevalda politiker som bestämmer vad som ska göras i kommunen och de anställda i förvaltningar och bolag ser till att det blir gjort.

I kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser fattas många beslut som berör vår vardag här i Mölndal.

Så styrs kommunen

Kommunfullmäktige är den högsta politiska instansen i staden och beslutar frågor av principiell beskaffenhet eller stor ekonomisk vikt.

Kommunfullmäktige väljer förtroendevalda till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen. De väljer dessutom hur många och vilka revisorer som ska granska kommunens verksamhet.

Dela på:

Senast uppdaterad