Krislednings­nämnden

Krisledningsnämnden ska leda kommunens arbete vid en kris.

Krisledningsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Det är ledamöterna och ersättarna i kommunstyrelsens arbetsutskott som också är ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden.

Nämndens uppdrag

Krisledningsnämndens uppgift är att fungera som kommunens ledningsfunktion vid extraordinära händelser, då nämnden kan ta över hela eller delar av uppgifter från andra berörda nämnder.

Krisledningsnämnden träder bara i funktion i samband med krissituationer. Det är ordföranden i krisledningsnämnden (eller om han eller hon har förhinder, vice ordförande eller annan utsedd ersättare) som bedömer när en krissituation uppstått, som kräver att krisledningsnämnden kallas in och startar sitt arbete.

Nämndens arbete utgår från följande lag

Kontakt

Kommunstyrelsen
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad