Trafik och gator

Du som färdas i Mölndal ska ha en trygg trafikmiljö där gatorna är väl underhållna och snöröjda. Det är olika aktörer som är ansvariga för olika vägar. Du ska enkelt kunna ta dig fram i trafiken, oavsett hur du reser.

Vägskylt med texten Byggtrafik. Foto: Lina Ikse

Ibland påverkas gatorna av olika schakter eller arbeten när någon gräver. Till exempel om någon bygger ledningar för vatten eller ska installera fiber. Håll koll på trafiken i Göteborgsregionen via trafiken.nu.

Fleråriga större arbeten

Pågående och planerade vägarbeten

Större vägarbeten eller trafikstörningar som Mölndals stad ansvarar för.

Trafikinformation från Trafikverket

Relaterad information

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad