Hemtjänst

Du som har svårt att klara dig själv i hemmet kan ha rätt till hemtjänst. Det stöd du får ska bidra till att du behåller din självständighet så att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt.

Hemtjänst består av personlig omvårdnad och service. Personlig omvårdnad kan till exempel vara att du får hjälp med din personliga hygien eller hjälp till promenader. Service kan vara tvätt, städ, inköp av varor, leverans av mat och digitalt stöd i hemmet.

Eget val av utförare

För att öka ditt inflytande och din delaktighet har Mölndals stad valfrihet inom hemtjänst. Du som har rätt till hemtjänst kan själv välja utförare, se Kundval hemtjänst.

Utförarna av hemtjänst är godkända av Mölndals stad och uppfyller de kvalitetskrav som staden ställer. Mölndals stad gör regelbundna uppföljningar av alla utförare.

Hemtjänst på natten

Hemtjänst på natten utförs alltid av Mölndals stads hemtjänst.

Vad kostar det?

Avgiften varierar beroende på din inkomst och hur mycket stöd du behöver. Läs mer om avgifter för vård och omsorg eller fråga en vägledare på Kontaktcenter. Du kan själv räkna ut din preliminära avgift med vår e-tjänst.

Så ansöker du

Du kan ansöka om hemtjänst på blankett eller via e-tjänst. Det går också bra att ansöka per telefon genom att kontakta en socialsekreterare via Kontaktcenter Mölndal.

Vad händer sedan?

Du träffar en socialsekreterare och ni går tillsammans igenom din situation. Därefter fattar handläggaren ett beslut som utgår från dina möjligheter och behov.

Stödet får du om dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren där det står vilken hjälp du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan.

Att överklaga

Om du inte beviljats det du ansökt om har du rätt att överklaga. Din socialsekreterare kan hjälpa dig att överklaga. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått det skriftliga beslutet.

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad